Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan få ungdom med i styret i idrettslaget, og hvorfor ha de med?

UUtvalg alle.jpg

En kronikk av ungdomsutvalget til Møre og Romsdal idrettskrets om hvorfor idrettslaget bør ha ungdom med i styret.

 

Vi har alle hørt om «Generasjon Prestasjon», og ofte blir dette forbundet med at unge stresser rundt og har alt for mye som skal gjøres perfekt. Kanskje gruer dere voksne dere til å spør om ungdom kunne tenke seg å være mer med i idrettslaget, og ta på seg mer ansvar fordi dere tenker at han eller hun gjør så mye på fritiden fra før? Kanskje tenker dere «at det der bryr de seg sikkert ikke om…»?

Det kan være rett … Vi mener allikevel at dere bør spørre, så lenge dere er ærlige om arbeidsmengde og arbeidsoppgaver.

Vi mener det er viktig å ha ungdom med i styret fordi de vil være med å påvirke egen aktivitet og de kan komme inn i styret med nye perspektiver. OK, kanskje kommer de ikke alltid med noe revolusjonerende … men er ikke det da en bekreftelse på at klubben allerede gjør det bra?

Vi mener at et styre bør ha en balanse mellom erfarne og nye styremedlemmer, og da er det alfa og omega med et bindeledd mellom styret og utøverne. For hvem snakker vel best med ungdom? Vi tør påstå: ungdom.

Kanskje er det en grunn til at man er valgbar og har stemmerett i idretten fra man er 15 år gammel?

Så hvordan få de med? Vi har samlet noen tanker som i hvert fall var suksess for å få oss med:

Hvem:

Idrettslag som har hatt deltakere på lederkurs for ungdom i regi av idrettskretsen bør henvende seg til dem. De har allerede lært en god del om norsk idretts organisering, hvordan være ledere osv. Dette er ungdom som allerede har vist en liten gnist, en gnist dere kan være med på å holde liv i.

Det er jo også slik at det er stor forskjell på ungdom, som befolkningen ellers. Noen egner seg til noe og andre til noe annet. Kanskje kan dere kontakte trener/lagleder om det er noen på de forskjellige lagene/gruppene som egner seg til styrearbeid? Om det er noen som utmerker seg med å si det de mener? Poenget her er at dere må spør de som egner seg til det dere ønsker, det er ikke nødvendigvis han eller hun som er best på bana, eller som kaster lengst som er den beste til å sitte i styret.

Hvordan gå frem?

Har dere funnet noen som dere ser for dere som aktuelle er jo kunsten å få disse til å si ja. Det vi mener er ALLER viktigst her er at dere ikke sender SMS, dere sender heller ikke e-post, men dere snakker med dem, gjerne under fire øyne.

Vi har spesielt to suksessforespørsler vi vil trekke frem:

  1. Valgkomiteen går først via en i idrettslaget som den aktuelle har et tillitsforhold til, f.eks. en trener eller lagleder. Da kan han eller hun gi et forvarsel til den aktuelle om at det kommer en forespørsel.
  2. Valgkomiteen kontakter den aktuelle uformelt og sier noe sånt som «Du kan tenke litt på det, men vi kommer til å spør om du vil inn i styret» - her og: et forvarsel.

Uavhengig av hvilken metode dere velger er det noen ting vi mener er vesentlige for å få et ja: 1) ikke lyv å si at det nesten ikke tar tid og at det ikke er noe å gjøre. Forklar hva styrearbeidet går ut på og hvor mye tid det tar, 2) hør med den aktuelle om hva hun/han er gode på og si at de kan få styreoppgaver der etter, kanskje er det de som skal føre medlemsregisteret? 3) Få de til å føle seg ønsket, fortell han/hun hvorfor det er akkurat han/hun dere spør! 4) «Vi er vanlige folk»: avskrekk dere selv litt og få de til å forstå at dere er helt normale folk som bare ønsker det beste for idrettslaget.

Vi anbefaler også at det er minimum to ungdommer med. Vi tror det vil føre til større deltagelse fordi da har de noen de er trygge på fra starten av.

Dersom dere har ungdom som er i tenkeboksen så kan de veldig gjerne kontakte oss i ungdomsutvalget så kan vi komme med gode råd.  Se kontaktinfo her.

Vi ønsker dere lykke til med årsmøtet i 2019!

Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal idrettskrets