Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Støtteordning for flyktninger

Norges idrettsforbund har mottatt 1,1 millioner kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å støtte arbeidet rundt å inkludere flyktninger i aktivitets- og idrettstilbud rundt i Norge i 2024. 

Søknadsportalen er nå åpnet! Les gjennom retningslinjene for utfylling av søknad nedenfor, og følg deretter lenken plassert nederst på siden for å komme til søknadsportalen.

Tilbud som gir idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak og som er nyankomne i kommunen.  

Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet.

Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som:

 • Transport
 • Tolk
 • Felles utstyr
 • Lønn til trenere/aktivitetsguide
 • Sosiale tiltak
 • Halleie
 • Administrasjon for å koordinere tiltaket
 • Markedsføring
 • Materiell/verktøy
 • Servering
 • Bekledning
 • Profileringsutstyr
 • Personlig utstyr
 • Turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer

 

Midlene dekker ikke følgende utgifter:

 • Generell drift av allerede eksisterende idrettstilbud

Idrettslag og øvrige organisasjonsledd under Norges idrettsforbund som ønsker å bidra til å gi flyktninger en bedre hverdag kan søke om midler.

Styret i organisasjonsleddet må være ansvarlig for søknaden.

 • Det kan kun søkes om ett tiltak per søknad. Dersom et idrettslag vil søke om flere tiltak, kan det sende flere søknader.
 • Et overordnet organisasjonsledd kan søke på vegne av flere idrettslag.
 • Maks søknadsbeløp per tiltak er 50 000 kroner.
 • Tiltaket må gjennomføres før utgangen av 2024.
 • Personer som skal gjennomføre tiltaket, må ha fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom.

Det er ingen søknadsfrist. Midler utbetales fortløpende.

Tilskuddsmottaker må rapportere på blant annet antall deltakere som har deltatt i tiltaket, alder og kjønn, antall frivillige, geografisk sted, oppnådde resultater, hva som fungerte og utfordringer.

Enkel regnskapsrapport må også leveres.

Rapportskjema sendes ut fra NIF i løpet av høsten 2024.

Søknaden sendes automatisk til din idrettskrets. Idrettskretsen gjør en vurdering av søknaden før den evt. sendes til NIF.

NIF behandler søknaden, sender tildelingsbrev og utbetaler beløpet. Der vil det stå vilkår for bruk av midlene og rapporteringskrav.