Grete Opheim og Rune Skavnes
Grete Opheim og Rune Skavnes

NIFs hederstegn

På idrettskretstinget den 23.04.22 ble det delt ut NIFs hederstegn til to verdige ildsjeler; Rune Skavnes og Grete Opheim.

Rune Skavnes:

Rune Skavnes har vært aktiv på friidrettsbanen siden barndommen og siden 70-tallet vært tillitsvalgt på lokalt og regionalt nivå.

Rune har hatt flere leder og tillitsverv i klubben i sitt hjerte; Torvikbukt IL. Videre har han vært leder i Gjemnes idrettsråd i to omganger som strekker seg over 70-, 80-, 90- og 200 tallet.

I tillegg til verv i friidrettskretsen har Rune sittet i styret i idrettskretsen fra 2002 og frem til 23.04.2022 hvor han takket for seg. Av hjertesaker har idrettsrådene i fylket stått høyt og det er få i Norge som har vært på så mange idrettsrådsårsmøter som Rune.

Grete Opheim:

Med utdanning innen idrett og idrettsadministrasjon samt en rekke kurs innenfor idretten er vedkommende godt skolert til å jobbe innenfor idretten i de fleste organisasjonsledd. Grete gar vært ansatt i idretten i flere perioder og har jobbet både i volleyballkrets og idrettskrets.

Kandidaten har hatt en rekke leder,- og trenerverv i ulike idrettslag samt at hun har sittet i styret i både idrettsråd og særkrets, og dette engasjementet har vært nesten sammenhengende siden 1978.

Kandidaten har et stort hjerte for barneidrett og like muligheter for alle som deltar i idretten og de siste årene har hun jobbet spesielt med idrettsråd og kurs/kompetanse i idrettskretsen.

NIFs Hederstegn

Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere;

Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Ansatte i norsk idrett (NIF og særforbund) kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett på til sammen mer enn 15 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

En eventuell tildeling av NIFs Hederstegn skjer i egnet ramme (eks. kretsting, forbundsting, andre markeringer) og personen tildeles et diplom og en sølv-pins.