Ragnar Johansen (t. h.), fylkeslutvalgsleder i VOFO Møre og Romsdal delte ut Voksenopplæringsprisen 2021  til fra venstre Bjørn Oskar Haukeberg, daglig leder Sunnmøre Fotballkrets og Marianne Misund, klubbutvikler NFF Nordmøre og Romsdal. Foto: Annlaug Stavik
Ragnar Johansen (t. h.), fylkeslutvalgsleder i VOFO Møre og Romsdal delte ut Voksenopplæringsprisen 2021 til fra venstre Bjørn Oskar Haukeberg, daglig leder Sunnmøre Fotballkrets og Marianne Misund, klubbutvikler NFF Nordmøre og Romsdal. Foto: Annlaug Stavik

Voksenopplæringsprisen 2021 til fotballkretsene

Sunnmøre Fotballkrets og NFF Nordmøre og Romsdal er tildelt Voksenopplæringsprisen 2021. De fikk prisen for deres målrettede kompetansearbeid gjennom tiltaket Kvalitetsklubb. Ved å heve kunnskapen hos de som styrer og legger til rette for aktiviteten, blir tilbudene også bedre for alle barn og unge.

Voksenopplæringsprisen i Møre og Romsdal deles hvert år ut av  Voksenopplæringsforbundet, fylkesutvalget Møre og Romsdal. 

Sunnmøre Fotballkrets og NFF Nordmøre og Romsdal fikk prisen for sitt arbeid med NFF Kvalitetsklubb

NFF Kvalitetsklubb er et nasjonalt konsept for utvikling av norske fotballklubber. Kvalitetsklubb har som mål at klubbene, som den sentrale tilretteleggeren for fotballaktivitet, skal få tydeligere strukturer og med det også bedre styring. Tanken er at dette skal skape en bedre klubbhverdag for de involverte medlemmene og frivillige.

Kvalitetsklubb legger opp til en form for sertifisering av fotballklubber basert på at de har oppfylt et sett av krav.  Kvalitetsklubb er bygget opp med nivåer, der man på hvert nivå kvalifiserer seg gjennom stadig mer omfattende krav.  Det dreier seg om aktivitet, som spesifiseres gjennom rekrutteringsplan, sportsplan og treneransvarlig.Det dreier seg om organisasjon som mer konkret dreier seg om organisasjonskart, økonomistyring, oppstartsansvarlig, klubbhåndbok, dommerkoordinator og FIKS-ansvarlig.Det dreier seg om kompetanse som handler om leder- og trenerkompetanse, om samfunns-og verdiarbeid som omhandler verdier, hjemmekampen, retningslinjer for barn-ungdom, årlig møte, politiattest, skader og forsikring og trygge rammer.

Se mer om NFF Kvalitetsklubb her

Idrettskretsen gratulerer prisvinnerene.