Til debatt på IL Valders klubbhus: Debattleder og leder i Møre og Romsdal IK, Kåre Sæter, Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet, Helge Orten fra Høyre, idrettspresident Berit Kjøll og Harry Valderhaug fra Kristelig Folkeparti. Foto: Idrettsforbundet
Til debatt på IL Valders klubbhus: Debattleder og leder i Møre og Romsdal IK, Kåre Sæter, Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet, Helge Orten fra Høyre, idrettspresident Berit Kjøll og Harry Valderhaug fra Kristelig Folkeparti. Foto: Idrettsforbundet

Når idretten utfordrer politikerne

Tre stortingskandidater, tre partier, ett dugnadsbygd klubbhus og en sal full av idrettslag med spørsmål, kommentarer og utfordringer. Det blir interessante diskusjoner av slikt, og det blir mye å lære for Norges idrettsforbund sentralt.

Da turen landet rundt med idrettspresidenten var kommet til Møre og Romsdal idrettskrets i forrige uke, var det nok en gang et svært interessant program som var lagt opp for idrettspresidenten. Først var det en paneldebatt med tre politikere som alle sannsynligvis havner på Stortinget denne høsten, så var det besøk hos Sportsklubben Rollon med presentasjoner fra flere idrettslag – der overskriften var veien ut av korona og økonomi som barriere for idrettsdeltakelse. Dagen ble avsluttet med deltakelse på et seminar om idrett og bærekraft i regi av Norges Fotballforbund og Møre og Romsdal idrettskrets.

Hos IL Valders fantastiske klubbhus med utsikt «omtrent til England» var det Helge Orten fra Høyre, Harry Valderhaug fra KrF og Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet som hadde tatt turen for å svare på spørsmål fra salen, og for å diskutere Idrettsforbundets viktigste saker foran valget i neste uke.

Idrettspresident Berit Kjøll innledet og utfordret godt og tungt på fremtiden til enerettsmodellen, finansiering av anleggsbygging, økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, full og rettighetsfestet momskompensasjon både for varer og tjenester og for anlegg, og om den økonomiske situasjonen for de fleste toppidrettsutøvere. I tillegg orienterte Kjøll om kampanjen #tilbaketilidretten, og fikk både tommel opp og bifall fra sal og panel når hun hadde presentert prosjektet.

– Jeg opplevde mer at kandidatene var enige enn at de var uenige, oppsummerte Berit Kjøll etter debatten.

– Jeg utfordret dem på om de ville være med på kraftig å redusere etterslepet på anleggsfinansiering, og selv om det naturlig nok ikke er mulig med løfter i en valgkampsituasjon, må jeg si at vi møtte både forståelse og aksept for behovet. Det inntrykket ble forsterket gjennom innspill fra salen som fra forskjellig ståsted dokumenterte behovet for mer spillemidler til anlegg, og for mer fleksible og målrettede innretninger på de ordningene som finnes, fortsatte Kjøll.

Idrettslagene trakk fram behovet for at gratisprinsippet for bruk av idrettsanlegg også må gjelde for idrettslagseide anlegg i kommuner der bruken av kommunal anlegg er gratis, «storbyvirkemidler» også i områder med lav sosioøkonomisk status i Møre og Romsdal, forbedrede ordninger for finansieringen av rehabilitering av anlegg – og kanskje spesielt behovet for å sørge for at idrettslag som velger miljøvennlige løsninger, for eksempel ved utskifting av kunstgressdekke, ikke sitter igjen med store regninger for å velge miljøvennlig.

Sterkere samarbeid må til
På klubbhuset til Sportsklubben Rollon var det bidrag fra vertene, fra Idrottslaget Hødd fra Ulsteinvik, og fra Sportsklubben Guard. Temaet var konsekvenser av koronapandemien, spesielt frykten for å miste foreldre og frivillige, men også om økonomi som barriere for idrettsdeltakelse.

– Hvis du bare mister to personer fra et årskull, hender det ofte at hele laget ryker, var det én som fortalte.

– Miljøene er små og sårbare, og vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde idrettstilbudet der barn og ungdom bor.

– Vi vet og vi ser hva idretten skaper – hvorfor ser ikke myndighetene det, var det en annen som undret seg.

Fra kommunen kom svaret at hos små og mellomstore kommuner blir kampen om ressursene så sterk at områder som ikke er lovpålagte, lett havner bak i prioriteringskøen. Det gjelder både forebygging, kultur og idrett. En finansiering av disse områdene må på plass, skal kommunen klare å yte den samme understøttelse som større kommuner kanskje evner.

Alle deltakerne var enige om at å sitte på hver sin tue ikke var akseptabelt – samarbeid mellom idrett, myndigheter og private var løsningen for å få til bedre rammebetingelser for lokalidretten og sterkere mulighet for deltakelse for alle.

Samstemthet om søkelys på sosial bærekraft
På bærekraftsseminaret på kvelden understreket samtlige bidragsytere idrettslagenes enorme mulighet for å bidra til en bærekraftig og god samfunnsutvikling og levedyktige lokalsamfunn. Understøttet av en appell om mangfold og inkludering fra idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai og solid faglig støtte fra forsker Anne Tjønndal fra NORD universitet, trakk idrettspresidenten, visepresident i Fotballforbundet, Ane Guro Skaare-Rekdal, daglig leder i IL Valder, Roar Jønsson, og ordfører i Asker, Lene Conradi, fram perspektiver på status, muligheter og utfordringer for å få idretten til å kunne spille en enda mer aktiv rolle i samfunnsutviklingen.

Idrettspresidenten gjentok budskapet om behovet for en felles myndighetsstøttet ordning, for at ingen skal måtte være utenfor idrett og fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. Jønsson fra IL Valder kom med konkrete lokale eksempler og ønsker til politikerne, og ordfører Conradi skapte både bifall og misunnelse over hva Asker kommune har fått til både med anlegg og aktivitet.