pexels-guduru-ajay-bhargav-863988.jpg

Idrettskretsting 2022 - Nominering av kandidater til styre og kontrollutvalg

Valgkomiteen i idrettskretsen er i gang med sitt arbeid frem mot idrettskretstinget i 2022. Nå ønsker de ditt innspill til gode kandidater i styret og kontrollutvalget.

Valgkomiteen ønsker innspill innen 14.11.2021. 

Nominer din kandidat her:

Nominering av kandidater til styre og kontrollutvalg:

Foreslås som:
Er kandidaten forespurt?

Valgbarhet

For å  være valgbar på Idrettskretstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag i idrettskretsen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.