fn bærekraft.jpg

Idrett og bærekraft

FN har 17 bærekrafts mål og 169 delmål som utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For å nå disse målene må alle delta og for å skape en bærekraftig utvikling må vi jobbe innen tre områder: klima og miljøøkonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Det er 10 år til bærekrafts målene skal være innfridd. Idretten vil være med på laget for å skape en bærekraftig idrett og en bærekraftig framtid.

Idretten jobber for en inkluderende idrett, en ansvarlig idrett og en grønn idrett. Idrettsbevegelsen representerer en særdeles viktig bærekraftdimensjon i seg selv, fordi den fremmer god folkehelse.

Miljøhåndbok for norsk idrett

Menneskeskapte miljø- og klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Idrettstinget 2015 vedtok en programerklæring hvor det heter «Norsk idrett vil ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet.»

For nøyaktig 20 år siden utkom Norges idrettsforbunds miljøhåndbok Grønn Start. Siden den gang har mye skjedd innen idrett og miljøbevissthet – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt det er derfor utarbeidet en ny miljøhåndbok.

Norges idrettsforbund har ambisjoner om at idretten på alle nivåer – i særforbund, idrettskretser og idrettslag – skal ta ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning. Denne miljøhåndboka skal være til hjelp for alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet.

Miljøhåndboka gir ikke svar på alle spørsmål, men vil forhåpentligvis bidra til at enda flere blir beviste på miljøutfordringer, og tenker på miljøet i forberedelser og gjennomføring av aktivitet og arrangement.

Miljøhåndboka finner den her

Tips til idrettslag som ønsker å ha fokus på dette i hverdagen.

  • Jobbe for inkluderende og trygge idrettsmiljø
  • Holde kostnadsnivået nede
  • Velge kortreiste turer/arrangement hvis det er mulig
  • Oppfordre til å sykle og gå til og fra trening, ev. å benytte seg av kollektiv transport og samkjøring
  • Panteordning og søppelsortering i idrettsanlegg
  • Tilby lokal mat/ kortreist mat i kioskene
  • Bruk av sparepærer i idrettsanlegg
  • Matboks i treningsbagen og bruk av vannflaske som man fyller på selv hjemme
  • Oppfordre til gjenbruk av utstyr
  • Arrangere byttedager/ videreformidling av brukt utstyr.

Eksempler fra idrettslag:

Vi har gjennomført et lite søk og finner flere gode eksempler fra idrettslag som har opprettet nettsider for salg/kjøp/bytting av utstyr innad i klubbene. I tillegg er det private ordninger som idretslag kan benytte seg av. Her er noe av det vi har funnet:

I Hustadvika kommune finnes det en egen bruktbutikk som har tilbud til idrettslag i Molde og Hustadvika. Den heter «Kirppis og er et loppesupermarked i Elnesvågen. Der kan privatpersoner og utvalgte lag /foreninger selge sine brukte ting. Selgeren leier en stand i butikken for en valgt periode, bestemmer selv prisen på tingene som skal selges, men slipper å være tilstede når varene selges.  De i butikken tar seg av salget og har åpent hele året. Kundene som handler betaler samlet for tingene de vil kjøpe ved kassa, akkurat som i en vanlig butikk. Så sørger de for at selgerne får utbetalt sin fortjeneste fra salget.

Siste nytt er at de ønsker å gi lag og foreninger mulighet til å leie en gratis stand i butikken. For idretten skaper det også enkel tilgang til brukt og rimelig sportsutstyr smalet på ette sted. Mer informasjon finner du her .

I Molde har Molde Håndballklubb, Molde Fotballklubb og Sportsklubben Rival som har opprettet egne facebooksider for kjøp, salg og bytte av utstyr. Dette kan være en god ide` i Koronatid, se de ulike klubbene sine Facebooksider.

I Rauma har Åndalsnes Idrettsforening sin egen gjenbruksbutikk – ÅIF gjenbruksbutikken. Les mer om den her

I Aure har Aure IL fotball har gjenbruksordning for knøttefotballen som gjelder sko og leggbeskyttere. Les mer om det her