Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

I overkant av 21 millioner LAM-kroner til Møre og Romsdal

I 2021 har kulturdepartementet fordelt i overkant av 21 millioner i lokale aktivitetsmidler (LAM) til Møre og Romsdal, ca. 2,3 millioner mer enn året før.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Det er idrettsrådene i fylket som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune ut ifra vedtak på eget årsmøte, etter retningslinjer fra KUD samt krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådene bruker medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19 år) og allidrettsmedlemmer (6-19 år) fra samordna rapportering som basisgrunnlag for fordelingen.

Utbetaling

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.). Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

15 Møre og Romsdal

21 257 493

K-1505 Kristiansund

1 829 910

K-1506 Molde

2 474 959

K-1507 Ålesund

5 305 564

K-1511 Vanylven

194 971

K-1514 Sande

178 998

K-1515 Herøy (Møre og Romsdal)

732 904

K-1516 Ulstein

751 226

K-1517 Hareid

423 299

K-1520 Ørsta

907 203

K-1525 Stranda

321 820

K-1528 Sykkylven

642 700

K-1531 Sula

857 873

K-1532 Giske

787 402

K-1535 Vestnes

532 765

K-1539 Rauma

552 027

K-1547 Aukra

327 458

K-1554 Averøy

479 206

K-1557 Gjemnes

222 690

K-1560 Tingvoll

227 388

K-1563 Sunndal

499 408

K-1566 Surnadal

421 889

K-1573 Smøla

145 171

K-1576 Aure

245 711

K-1577 Volda

848 007

K-1578 Fjord

209 065

K-1579 Hustadvika

1 137 880