Økonomi

Hvordan var det igjen? Hvor mye har hen krav på? Hvordan har de gjort det før...? Hyppig utskiftning av sentrale roller i økonomi og/eller ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag.

Dette kurset er lagt opp som en workshop der deltakerne etter endt kurs er kommet godt i gang med en økonomihåndbok. På denne måten vil det enkelte IL sitte igjen med noe håndfast etter endt kurs.

Denne skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget. En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetanse-tapet ved utskiftning av sentrale personer i laget.

Lengde: 3 timer.

Egen PC må medbringes.

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver