Lederkurs for ungdom

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslaget? Gjennom en lærerik og intens helg sammen med andre ungdommer, har du i dette kurset mulighet til å lære mye om hvordan du kan bli en bedre leder.

Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der avgjørelsene blir tatt. Samtidig vil de få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som leder. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder. 

Kurset er rettet mot ledelse og må ikke forveksles med et trenerkurs. Men det er allikevel mange element trenere kan ta med seg fra kurset, som ledelse, kommunikasjon, bygge selvtillit og selvbilde, med mer.  

Kursavgift
Kurset koster kr. 1500,- per deltaker. Dette inkluderer overnatting 2 netter, samt alle måltider.

Det er lagt opp til at det er idrettslaget som dekker kursavgiften for ungdommene som deltar fra eget laget. Idrettskretsen fakturerer idrettslaget.

Organisering
Kurset går over en helg med kursopplegg på totalt 19 timer og er med overnatting fra fredag til søndag. I tillegg kommer praksis i idrettslaget. Det kreves 100 % oppmøte for å få deltakerbevis. Etter endt kurs får du kursbevis som for eksempel kan benyttes i forbindelse med jobbsøknader.  

Kursinnhold

 • Bli kjent
 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse. 
 • Deg som rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Deg som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk

Praksis 
Alle deltakere skal presentere hva man har vært med på og lært første kurshelg for styret i laget/klubben. Utover dette forventes det minst 10 timer med praksis, for eksempel:  

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale
 • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
 • Være aktiv deltaker i utvalgs-/styremøte

Forventninger til deltakerne
Det forventes at deltakerne er aktive i idrettslaget, enten som utøver, trener eller har en annen rolle, og bruker det de lærer på kurs til å utvikle idrettslaget.

Kurset er rus- og alkoholfritt og brudd på dette medfører hjemsending for egen regning. 

Forventninger til idrettslaget
Det forventes at idrettslaget følger opp deltakerne i praksis gjennom en eller flere kontaktpersoner og gir dem mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs. Kontaktpersonen må være tilknyttet idrettslaget.

Hva er en ung leder og hva kan en ung ressursperson bidra med i idrettslaget?  
En ung leder er en ressursperson mellom 15 – 19 år. Det kan være ei jente eller en gutt som er tilknyttet idrettslaget som utøver eller trener, og/eller en ung person som ønsker å bidra med andre oppgaver i idrettslaget. Det er derfor viktig at idrettslaget – med kontaktpersonen i spissen – åpnar noen dører og inviterer den/de unge lederne til å bidra med det de har lært på kurset etter kurshelgen. Deltakerne utarbeider blant annet en handlingsplan i løpet av kurshelgen, som skal gjennomførast i eget idrettslag. Handlingsplanen kan være et godt utgangspunkt for de videre diskusjoner og møter mellom den/de unge lederne og kontaktpersonen (idrettslaget), i tillegg til spørsmålene nedenfor:  

 • Kan innspill fra den unge lederen bidra til at idrettslaget utvikler seg?  
 • Kan den unge lederen se ting fra et litt annet ståsted?  
 • Kan den unge lederen bli valgt inn i styret? 
 • Kan den unge lederen bidra med andre oppgaver?

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver