For kommuner

www.Kontantkassa.no er en ordning der trenere og ledere kan søke om økonomisk støtte til enkeltpersoner. På denne måten skal alle barn og unge mellom 6 – 18 år få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter, lommepenger til deltagelse på turer, utstyr, egenandeler til deltakelse på konkurranser og turneringer knyttet mot ulike fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.

Hvorfor har idrettskretsen tatt initiativ til dette?

Idrettskretsen får stadig henvendelser fra trenere og ledere i idrettslag, med spørsmål om det finnes støtteordninger og hvor man kan henvende seg når man har familier som har vansker med å betale for barnas deltakelse i idrettsaktiviteter. Med bakgrunn i dette startet vi opp kontantkassa i 2020, i samarbeid med ulike sponsorer. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.

Ordningen er ment som et spleiselag mellom kommunen og idrettskretsens samarbeidspartnere, der idrettskretsen og samarbeidspartnerne bidrar med maksimalt like mye midler som det beløpet kommunen øremerker av egne midler lokalt. Eksempelvis vil det si at dersom en kommune setter av kr. 50.000,- til dette formålet, vil man være i posisjon til å motta opptil samme beløp fra midlene som idrettskretsen har mottatt fra våre samarbeidspartnere.

Hvordan blir din kommune med?

Kommunen kan søke om å bli med her: "Bli med på ordningen - søknadsskjema!

Det er en forutsetning at det er kommunen som forvalter ordningen og håndterer søknadene som kommer inn. Kommunen må også utnevne en ansvarlig kontaktperson som frivillige lag og organisasjoner kan henvende seg til.

Ellen C. Hammer
Ellen C. Hammer
Rådgiver

Roar Lervik
Roar Lervik
Organisasjonssjef