Kontantkassa.no

En ordning der trenere og ledere kan søke om økonomiskstøtte til enkeltpersoner. På denne måten skal alle barn og unge mellom 6 – 18 år få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, lommepenger til deltagelse på turer, utstyr, konkurranser og turneringer knyttet mot ulike fritidsaktiviteter. Støtteordningen gjelder i de kommunene som har sagt ja til å være med. Du kan se om din kommune er med, og søke over.