27
mai
2024

Digitalt: Styrearbeid i idrettslaget

Sted: Digitalt - Microsoft Teams
Start: 27.05.2024 19:00
Slutt: 27.05.2024 21:00
Påmeldingsfrist: 26.05.2024 18:00    Meld deg på

Møre og Romsdal idrettskrets inviterer idrettslagene i i fylket til et 2 timers digitalt styrekurs.

Deltakerne får kunnskap om lover, økonomi og drift av idrettslag for å være tryggere i rollen som medlem av styret. Dere skal få bedre kjennskap til NIFs lov og lovnorm for idrettslag, retningslinjer, årsmøtegjennomføring, regnskap og revisjon, budsjett, fullmaktsmatrise, tilskuddsordninger, årshjul, klubbhåndbok, rollefordeling, struktur og kultur på møter og verdiarbeid.

Spørsmål? Ta kontakt:

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver