Oppstart.jpg

Oppstart kommunedelplan

Idrettskretsen har i lang tid vært tilstede for oppstartsmøter når kommunedelplaner idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv skal revideres.

Når kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal revideres kommer gjerne idrettskretsen ut i kommunene for å holde en prosess. Denne prosessen tar for seg hva status er per dags dato; hva som er bra og ikke. Deretter kartlegger man behovene man har i kommunene for å få en så god status som mulig i fremtiden. 

Om de enkelte kommunene ønsker idrettskretsens tilstedeværelse kan man ta kontakt med Kjetil Håve i idrettskretsen.

Kjetil Håve
Kjetil Håve
Seniorrådgiver

Spør meg om:
Anlegg, spillermidler og offentlig planverk.