Trivselsregler

For å benytte seg av tilbudet må deltagerne forplikte seg til å følge trivselsreglene.

Her er trivselsreglene for Aktiv på Dagtid:
 • Treningskortet er ditt adgangsbevis til aktivitetene. Det skal alltid vises frem ved oppmøte.
 • Møt presis til timene, vær klar litt før timen starter hvis du trenger hjelp til noe. Ingen inngang etter timestart.
 • Deltagerne skal rette seg etter instruktørens anvisninger og de gjeldende regler på de ulike treningssteder.
 • Vi forventer høflig og vennlig opptreden. Vi er alle ansvarlige for et godt miljø med gjensidig respekt.
 • Alminnelig god hygiene er viktig når mange skal trene sammen. Svetter du mye tar du med en ekstra t-skjorte og et håndkle til å tørke av apparatene med. Alle må ha på seg rent treningstøy og rene innesko.
 • Oppvarmingsapparatene skal brukes i maks. 15 minutter. Vær spesielt oppmerksom på dette hvis det er kø.
 • Overlat apparat til andre når du tar pause. Ikke bli sittende. Legg utstyret på plass når du er ferdig.
 • Klær, bager og personlige eiendeler skal ikke oppbevares i treningssalen. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av eiendeler.
 • Du trenger egen hengelås eller en ti-kroning til de ulike garderobene. Undersøk der hvor du trener. Vi har ikke vekslepenger eller låser til utlån.
 • Barn har ikke adgang til våre aktiviteter.
 • Lokalet skal forlates senest en halv time etter avsluttet trening.
 • Treningen skjer på eget ansvar.
 • All trening foregår i et rusfritt miljø.
 • Hvis reglene ikke følges kan du bli utestengt fra Aktiv på Dagtid.