Idrettslag som aktivitetsleverandør

Er ditt idrettslag interessert i å bidra med aktivitet til Aktiv på Dagtid?

Ta kontakt med André Hansen i Viken idrettskrets – 90 66 76 39 – andre.hansen@idrettsforbundet.no

Vi ønsker flere idrettslag som kan aktivisere målgruppen til tiltaket.