Hvem kan delta?

Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Aremark, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler kommune og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

• Sykepenger

• Arbeidsavklaringspenger

• Uføreytelser

• Overgangsstønad

• Dagpenger

• Økonomisk sosialstøtte

Betalt deltakeravgift gjelder for hele året eller terminet du har betalt for, og refunderes ikke.

Treningskortinnehavere kan benytte ALLE aktiviteter uavhengig av bosted.