To mennesker ser på en rapport, idrettsanlegg bak

Hjelp til utvikling av Aktiv på dagtid tilbudet.

Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse for personer som har deltatt eller deltar i tilbudet i dag.

Dette gjøres for å få informasjon av hvor mye tilbudet brukes, og hva brukerne mener om pris for tilbudet der du bor. Vi håper du har mulighet til å hjelpe oss med dette!
 
Du kan svare på undersøkelsen her: