Manuell reigstrering

Møt opp på en aktivitet og henvend deg til en av våre instruktører. Du får timeplan med registreringsskjema. Nye deltagere får en prøvetime før du betaler (gjelder ikke ekstraarrangement og svømming i basseng som benyttes). 

VIPPS 
Det er mulig å benytte VIPPS. Viken idrettskrets/Aktiv på Dagtid sitt nummer er 12709. 

Alle registreres på nytt hvert kalenderår. 

Når du kan fremvise kvittering og leverer registreringsskjemaet, får du ditt treningskort og årsoblat. Dette gjelder også de som har registrert seg digitalt. 

Du må samtidig dokumentere at du mottar en av de nevnte ytelsene. Kun vedtaket, honnørkort eller sykmelding er gyldig dokumentasjon.