Kurs innen barne- og ungdomsidrett

Rogaland idrettskrets jobber for at barn og unge skal ha et godt og trygt miljø i idrettslaget. Alle idrettslag skal sette seg inn i "Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett". Det skal være en person i styret som er ansvarlig for barneidrett, og som påser at bestemmelsene blir praktisert på best mulig måte i idrettslaget. Barneidrett skal basere seg på at barn er trygge, opplever mestring og glede.

Mange idretter opplever stor frafallsprosent fra ungdom i begynnelsen av tenårene og oppover. Vi oppfordrer idrettslagene til å bruke ungdommen som ressurser - gi ungdom tilbud om å ta trenerkurs, dommerkurs, et verv i klubbstyret eller annet som kan skape aktivitet blant unge. Det finnes også egne retningslinjer for ungdom i idretten.