Søke midler

Folkepulsenmidler utlyses årlig i aktuell kommune - som oftest via epost fra lokalt idrettsråd til leder av idrettslaget. Følg også med på kommunen sin hjemmeside og idrettsrådet sin Facebook side. Kontaktinformasjon til ditt idrettsråd/kommune finner du her.