Søke midler

Via våre avtaler med ti idrettsråd/kommuner vil det for motiverte idrettslag, være mulig å søke midler for å kunne gi tilbud om økt fysisk aktivitet til en eller flere av våre målgrupper som inaktive, våre nye landsmenn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Folkepulsenmidler utlyses årlig i aktuell kommune - som oftest via epost fra lokalt idrettsråd til leder av idrettslaget. Følg også med på kommunen sin hjemmeside og idrettsrådet sin Facebook side. Noen linker finner du her:

Folkepulsen Egersund

Folkepulsen Haugesund

Folkepulsen Hå

Folkepulsen Karmøy

Folkepulsen Klepp

Folkepulsen Sandnes

Folkepulsen Sola

Folkepulsen Stavanger

Folkepulsen Strand

Folkepulsen Gjesdal