Det viktige papiret. NRK publiserte en artikkel 8. mai 2022, som omhandler politiattestordningen og mangel på oppfølging av ordningen blant idrettslag i Oslo. Det ble i 2009 vedtatt et krav om at alle som er tilknyttet et idrettslag i Norges idrettsforbund, og som har et ansvar overfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming, skal måtte levere politiattest. Mye har blitt sagt om ordningen, og det er åpenbart en vei å gå før dette fungerer optimalt. I idrettskretsen ønsker vi å bidra til at Rogalandsidretten skal være en trygg og god arena for våre barn og unge.

Vi kan være behjelpelige i form av råd og bistand ved spørsmål, og ønsker her å komme med info og påminnelser til idrettslagene.

Politiattest – veiledning for idrettslaget og politiattestansvarlig

Politiattest – veiledning for idrettslaget og politiattestansvarlig

På nettsiden vår finner du svar på hvordan søke politiattest. Her er også opptak av et webinar fra i fjor, samt skjema som idrettslaget må fylle ut og som søkeren skal legge ved søknaden. Ta kontakt med idrettskretsen ved spørsmål.

Les mer
Trenerattest – obligatorisk å gjennomføre for alle trenere i norsk idrett

Trenerattest – obligatorisk å gjennomføre for alle trenere i norsk idrett

Her er veiledning for hvordan ditt idrettslag får oversikt over trenerattester og politiattester. Vi minner om at trenerattest er obligatorisk. Denne rapporten gir idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Du får også en enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

Les mer
Seksuell trakassering – retningslinjer å merke seg

Seksuell trakassering – retningslinjer å merke seg

Idrettsforbundet har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep som gjelder alle medlemmer i norsk idrett. Disse kan synliggjøres på klubbens nettside og informeres om eksplisitt til utøvere, trenere og tillitsvalgte, i utøver/arbeidskontrakter, trenerforum og oppstartsmøter. Lurer du på hvordan ditt idrettslag kan forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep, ta kontakt med idrettskretsen.

Les mer
Varsling i norsk idrett

Varsling i norsk idrett

Heldigvis går ting stort sett knirkefritt. Likevel skjer det noen ganger uønskede hendelser og ting som ikke er greit, i idretten som i samfunnet ellers.

I tilfeller hvor du eller noen du kjenner har opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om, kan det oppstå behov for råd og veiledning. Verktøyet MittVarsel er gratis og spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker, og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger.

Les mer