Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs internasjonale skolering: NILE - søknadsfrist 14. juni

nile_612.jpg

NIF viderefører skoleringsprogrammet «Nordic International Leadership Education» (NILE) i 2019-2020.

 

Skoleringen består av fem samlinger der deltakerne får mulighet til å utvikle seg faglig, samt stille sterkere og bedre forberedt til å påta seg internasjonale verv og posisjoner i idretten.

Programmet gir fem utvalgte representanter fra hvert av samarbeidslandene mulighet til å utvikle seg faglig. Målet er å kunne stille sterkere og bedre forberedt til å påta seg internasjonale verv og posisjoner i idretten, og samtidig styrke samarbeidet mellom nordiske, internasjonale representanter. Norges representanter må være idrettspolitikere eller administrativt ansatte i særforbund eller NIF, som enten innehar en internasjonal posisjon i dag eller kan vise til at en internasjonal posisjon er innen rekkevidde.

Les mer om de norske representantenes opplevelser fra NILE-programmet i 2017. 

NILE 2019-2020 inneholder fem samlinger. Den første samlingen avholdes i Oslo for alle norske søkere (maks. 20 deltakere). Etter denne samlingen velges det ut tre-fem deltakere som får være med på de fire internasjonale samlingene. Disse samlingene avholdes sammen med deltakere fra de andre nasjonene.

Les mer om programmet og samlingene her. 

Søkere blir vurdert etter følgende kriterier: 

  • Søker må argumentere med konkrete grunner for at personen skal ha videre skolering i internasjonalt idrettsarbeid.
  • Søker skal ha tilhørighet til NIF eller et av NIFs 54 særforbund, i tillegg til å vise til erfaring med internasjonalt idrettsarbeid.
  • Søker skal kunne kommunisere på høyt nivå i engelsk (muntlig og skriftlig), og bør gjerne kunne vise til ytterligere språkkunnskaper i eksempelvis fransk, tysk eller spansk.

Blant de kandidatene som går videre fra den nasjonale samlingen i august, skal begge kjønn være representert ved minimum 40% og minimum 20% skal være tidligere idrettsutøvere som har representert Norge på europeisk nivå eller høyere.

Søknadsprosess: 

Det vil bli vurdert inntil to kandidater per særforbund. Kandidaten og særforbundet identifiserer sammen et fremtidig mål for kandidatens internasjonale arbeid. I tillegg skal det vurderes hvilke internasjonale posisjoner/verv som kan være oppnåelige for den aktuelle kandidaten. Dette inkluderes i søknaden (se vedlagt søknadsskjema).

Kandidaten(e) som særforbundet fremmer, sender sin søknad og CV til NIFs internasjonale rådgiver, Kaja Osnes Græsholt, innen fredag 14. juni 2019. 

Kostnader:

Første samling i Oslo (nasjonal samling) er gratis for alle deltakere som blir valgt ut. For de tre-fem kandidatene som videre blir valgt ut til å delta på de fire internasjonale samlingene skal særforbundet/org.leddet dekke en egenandel på kr 5 000.