Mange idrettslag fakturerer medlemskontingent i disse tider
Mange idrettslag fakturerer medlemskontingent i disse tider

Viktig å vite om fakturering av medlemskontingent

Vi har sagt det før; det er et krav at fakturering og betaling av medlemskontingent skal skje gjennom medlemsregisteret idrettslaget bruker. Systemet må være godkjent for integrasjon av NIF hvis IL ikke bruker KlubbAdmin. Likevel er det i Rogaland fortsatt 59 idrettslag som ikke har fakturert gjennom sitt valgte medlemssystem, og mange flere har en opprydningsjobb å gjøre!

Viktig å vite: Idrettslag plikter å bruke elektronisk medlemsregister og registrere opplysninger i samsvar med forskrift gitt av Idrettsstyret. Unnlatelse kan gi grunnlag for at idrettslaget taper medlemskapet i NIF, jf. § 10-2 (3).

Det vil si at idrettslaget bruke et medlemssystem som er integrert med NIFs database. Oversikt over godkjente medlemssystem finner en HER

I henhold til Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister § 2 1.(g) er det krav om at fakturering og betaling av medlemskontingent skal skje gjennom medlemsregisteret idrettslaget bruker (må være godkjent av NIF).

I Rogaland er det fortsatt 59 idrettslag som ikke har fakturert gjennom sitt valgte medlemssystem. Disse må i henhold til NIFs lov fra 2023 fakturere gjennom medlemssystemet for å unngå å risikere å miste sitt medlemskap i NIF. De vil heller ikke kunne rapportere medlemmer for inneværende år ved neste Samordna rapportering (i 2024), noe som vil få store konsekvenser.

Tabellen nedenfor viser tall fra Rogaland per 13.01.2023. Den illustrerer hvor stor prosentandel av medlemmene i et idrettslag som er fakturert, og dermed kan regnes som medlemmer i idrettslaget.

Prosent skala

Antall idrettslag

100 %

71

99 -  90 %

133

89  - 80 %

64

79 – 70 %

45

69 – 60 %

30

59 – 50 %

17

49 – 40 %

23

39 – 30 %

20

29 – 20 %

19

19 – 10 %

8

9 – 1 %

16

0 %

59

Vi registrerer at det er relativt mange idrettslag som bør gå inn å rydde i medlemssystemet sitt. Det er ofte store avvik mellom medlemsopplysninger som ligger i systemet, hvor mange medlemmer som blir fakturert, og antall medlemmer idrettslagene har rapportert gjennom Samordna rapportering.

Det er fortsatt eksterne medlemssystem som har problemer med integrasjonen, og er du i tvil om alt er ok - sjekk med leverandøren! Vi gjør også oppmerksom på at tallene som registreres i samordna rapportering ikke kan være høyere en antall medlemmer registrert i medlemssystemet.

Kontakt ved spørsmål: rogaland@idrettsforbundet.no