Bilde

Økte satser for tilskudd til Allidrett

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle Allidrett. Det gjelder både fleridrettslag, men også særidrettsklubber som ønsker å starte et allsidig tilbud.

Allidretten må være et eget treningstilbud, og man skal tilby ulike idretter/aktiviteter for barn fra 6-12 år og/eller ungdom fra 13-19 år over minst 20 uker i løpet av ett år. Det gis også tilskudd til allidrett for parautøvere barn/ungdom.

Satsene er nå som følger: 

  • Oppstartsstøtte under 50 deltagere: 15 000,-
  • Oppstartsstøtte over 50 deltagere: 18 000,-
  • Utviklingsstøtte: 10 000,-
Mer om Allidrett for barn

Mer om Allidrett for barn

Mer om Allidrett for ungdom

Mer om Allidrett for ungdom

Håndbok for IL som vil starte med Allidrett

Håndbok for IL som vil starte med Allidrett

Kontaktperson Allidrett i RIK
Kontaktperson Allidrett i RIK
Mari Murphy