Vi søker engasjert idrettsungdom til ungdomsnettverk
Vi søker engasjert idrettsungdom til ungdomsnettverk

RIKs ungdomsutvalg - vi trenger deg!

Rogaland idrettskrets ønsker å danne et ungdomsutvalg for å bidra til å bygge opp et godt nettverk for unge i idrettslag i fylket. Vi søker engasjert idrettsungdom mellom 15 og 26 år som vil være med å gjøre en forskjell.

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Ungdomsutvalget vil få kunnskap og trygghet til selv - og i samarbeid med idrettskretsen - å arrangere temakvelder for andre unge, med ambisjoner om å skape møteplasser der man kan bli kjent på tvers, bygge kunnskap, få ansvar og skape engasjement. Aktuelle temaer vi ønsker å dykke ned i kan være psykisk helse, prestasjonspress, paraidrett, tips til ungdomstrenere, fordeler/ulemper som ung leder, garderobekultur, oppstart av nye idretter og mye mer. Her ønsker vi innspill og innflytelse fra de unge. 

LES MER HER!

Vil du være med? Ta kontakt med merete.nesvik@idrettsforbundet.no om du har spørsmål rundt søknaden, evt. på telefon 904 01 416. Vi håper å høre fra deg! Del gjerne videre med aktuelle personer. Søknadsfrist: 1 desember 2021.