F.v. Rune Røksund, Gjert Smith jr, Berit Kjøll, Anette Vigrestad, John Arve Hveding, Anders Røberg-Larsen
F.v. Rune Røksund, Gjert Smith jr, Berit Kjøll, Anette Vigrestad, John Arve Hveding, Anders Røberg-Larsen

Idrettspresidenten på Rogalandsbesøk

President i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Berit Kjøll, tilbringer tirsdag 22. juni i Rogaland. Besøket er en del av NIFs lansering av fanesaker i forbindelse med høstens stortingsvalg.

Sammen med tillitsvalgte fra idretten og politiske representanter fra fylkeskommunen og kommunene i Rogaland besøkes den splitter nye sykkelvelodromen på Sola, før følget tar seg videre på besøk av ulike gratis sommeraktiviteter for barn og unge i Sandnes og Stavanger. Ettermiddagen brukes til møter med frivillige og folkevalgte for å løfte frem saker som er viktige for idretten og frivilligheten - slik at vi igjen kan bidra til bedre folkehelse i full skala.

Idrettens fanesaker

  1. Bevar og styrk den norske spillmodellen
  2. Rettighetsfestet, full momskompensasjon 
  3. Økonomi som barriere
  4. Styrk anleggsfinansieringen 
  5. Sammen om norsk toppidrett

HER kan du lese mer om hvorfor dette er viktig for hele norsk idrett.

Tilbake til idretten

Norge nærmer seg sakte full gjenåpning. Idretten gleder seg til å komme tilbake til en tilnærmet normal hverdag hvor vi alle kan få «pandefri». Det planlegges en felles kampanje for hele norsk idrett med kick-off 25. september 2021.

Presentasjoner

RIKs presentasjon v/Rune Røksund 

Overlege og kardiolog Stein Ørn

SMIL-prosjektet v/Lene Byberg

 

I media

Artikkel fra Dagsavisen og innlegg i NRK Rogaland om besøket fra idrettspresidenten.

Kanskje fulgte du oss på facebook gjennom dagen? Nedenfor kan du også få med deg noen høydepunkter!