Anleggskonferanse 2020 "Flere og bedre idrettsanlegg"

Anleggskonferanse 2020 "Flere og bedre idrettsanlegg"

Rogaland idrettskrets og Rogaland fylkeskommune gjennomførte anleggskonferanse med tema "Hvordan kan Rogaland få flere og bedre idrettsanlegg?". Tirsdag 13. og onsdag 14. oktober på Quality Airport Hotel Stavanger (Sola).

Konferansen startet med registrering tirsdag 13. oktober kl. 11:30, og avsluttet onsdag 14. oktober etter anleggsbefaring kl. 14:00.

Det vil ble også arrangert et eget anleggskurs for IL i forbindelse med konferansen, tirsdagen klokken 17:45 - 18:45.

Det var totalt 75 deltagere på kurs og konferanse

Programmet til konferansen:
tema, foredragsholdere og presentasjoner finner du her.