Anlegg og idrettsturisme

Tema for samlingen hører hjemme inn under målsettingen bedre rammevilkår for idrettslag. Spesifikt rundt de to strategisk viktige områdene for idretten i fylket: Idrettsanlegg og Idrettsturisme.

Idrettsanlegg - Strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland fylke.

Idrettsturisme - Begrepet som RIK etablerte i 2017 er skapt for enda tydeligere å sette idrettsarrangement inn i en næringspolitisk betydning i forhold til oppfatninger i det offentlige, næringslivet og internt i idrettsorganisasjonene.

RIK ønsker å orientere om, samt  lodde stemningen om det finnes engasjement til å bidra til, at det utvikles flere strategisk viktige arrangementsarenaer i landsdelen. Arenaer som vil gi økt attraktivitet for norske og internasjonale arrangører.

Presentasjon fra seminaret finner du her

 

AGENDA

  • Idretten skal! – flere og bedre idrettsanlegg
  • Strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland
  • Vestland og Rogaland Idrettskrets – sammen om flere arrangemenstarenaer i landsdelen
  • Idrettsturisme – kan det forbedre idrettens attrativitet overfor næringsliv og det offentlige
  • Anleggs- og arrangementsutvikling - Skal vi ta eierskap?
    diskusjon i plenum