Sofatrim.jpg

Inkludering i idrettslag

Rogalandsidrettens største bidrag til folkehelsen er den kjernevirksomhet som ukentlig gjennomføres i en organisasjon med rundt 177 000 medlemskap rundt om i fylket. Fysisk aktivitet og holdningsarbeid er grunnmuren vår. Ledet og organisert av tusenvis av frivillige.

Idrettens verdigrunnlag og de mange selvpålagte programmer for å oppnå ønsket adferd gir retning for den store “naturlige” inkluderingen som skjer daglig rundt om på de ulike idrettsarenaene.

Idrettens frivillighet representerer en unik mulighet for det offentlige
Det offentliges støtte utgjør en liten, men viktig, del i idrettens samfunnsregnskap. Det offentlige kan ha stort utbytte av å benytte motiverte idrettslag som bidragsyter for å bedre den enkelte kommunes “utfordringsbilde” i et folkehelseperspektiv. Dette kan skje på ulike måter.

Rogaland idrettskrets har valgt å engasjere seg gjennom folkehelseprosjektet «Folkepulsen» for å skape økt aktivitet gjennom formell samhandling med det offentlige. Målet er bærekraftig organisering.

Samhandling
Det er kommunene som har ansvar for folkehelsa. Ikke idretten. Idretten mener det er avgjørende at kommunene ikke bare krever stadig mer folkehelseleveranse for den samme krona fra kultur og idrettssektoren. Framtidens samhandling må i større grad etableres mellom helse- og sosialsektoren, og idretten og frivilligheten

Informasjon om inkludering her.

Informasjon om paraidrett her.