Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Integrering og inkludering

Sofatrim.jpg

Rogalandsidrettens største bidrag til folkehelsen er den kjernevirksomhet som ukentlig gjennomføres i en organisasjon med 187 000 medlemskap rundt om i fylket. Fysisk aktivitet og holdningsarbeid er grunnmuren vår. Ledet og organisert av tusenvis av frivillige.

 

I tillegg er rundt 120 av våre idrettslag registrert med særskilte tilleggsaktiviteter som omhandler inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne eller integreringsaktiviteter i forhold til våre «nye landsmenn».

Idrettens verdigrunnlag og de mange selvpålagte programmer for å oppnå ønsket adferd gir retning for den store “naturlige” integreringen som skjer daglig rundt om på de ulike idrettsarenaene.

Idrettens frivillighet representerer en unik mulighet for det offentlige
Det offentliges støtte utgjør en liten, men viktig, del i idrettens samfunnsregnskap. Det offentlige kan ha stort utbytte av å benytte motiverte idrettslag som bidragsyter for å bedre den enkelte kommunes “utfordringsbilde” i et folkehelseperspektiv. Dette kan skje på ulike måter.

Rogaland idrettskrets har valgt å engasjere seg gjennom folkehelseprosjektet «Folkepulsen» for å skape økt aktivitet gjennom formell samhandling med det offentlige. Målet er bærekraftig organisering.

Samhandling
Det er kommunene som har ansvar for folkehelsa. Ikke idretten. Idretten mener det er avgjørende at kommunene ikke bare krever stadig mer folkehelseleveranse for den samme krona fra kultur og idrettssektoren. Framtidens samhandling må i større grad etableres mellom helse- og sosialsektoren, og idretten og frivilligheten

Informasjon om inkludering her.

Informasjon om paraidrett her.