Folkepulsen logo.jpg

Hva er Folkepulsen ?

Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene økt fysisk aktivitet. Det hele kom i stand i 2009 gjennom en avtale mellom Rogaland fylkeskommune (ROGFK), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK).

Hvem er Folkepulsen?

Eiere er Rogaland idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund. Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Dam er sentrale bidragsytere/partnere.

Hvordan gjør Folkepulsen det?

RIK/Folkepulsen driver markedsarbeid for å stimulere til, og dekke etterspørsel fra rundt 1000 idrettslag, 22 idrettsråd og 25 særkretser i fylket. 

Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser i fylket med deres respektive kommuner og særforbund. Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen, idrettsråd og kommuner (spleiselaget). Disse partnerne tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte til tiltak som skaper økt aktivitet for en, eller flere av Folkepulsens målgrupper. 

Prosjektet har primært tre målgrupper:

 • inaktive unge og voknse
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • nye landsmenn- og kvinner    

Hvorfor Folkepulsen?

Folkehelseutfordringene i Norge er velkjente. "Sitting is the new smoking" er en god illustrasjon på at vi alle bør bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet. Psykisk uhelse, livsstilssykdommer og utenforskal er en stor utfordring for oss alle og ikke minst utviklingen av norske helsebudsjetter.

RIKs motivasjon er å følge opp idrettens vedtatte ambisjoner om å også bidra til å få noen av de som kanskje ikke ikke naturlig finnere fram til, eller velger å ta del i, idrettens mangfoldige tilbud skal få anledning til å bevege seg mer. Denne ambisjonen deles i aller høyeste grad av det offentlige som også har et ansvar for denne type utfordringer. Videre er det positivt å få rekruttert flere til å bli medlemmer og få oppleve "idrettsglede for alle". Samhandlingen handler slik sett også om at Folkepulsen bidrar til å bedre rammevilkårene til motiverte idrettslag.

Folkepulsen stimulerer idrettslag til å tilby fysisk aktivitet for målgrupper som tradisjonelt ikke finner veien til idrettslagene. Folkepulsen er idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland.

 • Bidrar til tverrfaglig samarbeid og økt forståelse for idrettens betydning for folkehelsen
 • Effektiv og enkel modell for idrettslagene
 • Idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland

 Mål

Visjon: Idrettsglede for alle

Langsiktig målsetting:

 • Folkepulsen etablerer seg som en nasjonal modell for samhandling mellom idrettsforbundet, staten og nasjonale stiftelser – Folkepulsen blir en sentral modell
 • Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten som resulterer i nye samarbeidsformer
 •  

Kortsiktig målsetting:

 • Skape økt fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge og voksne,  mennesker med nedsatt psykisk/fysisk funksjonsevne og våre nye landskvinner og –menn
 • Bedre rammebetingelser for samhandling mellom motiverte kommuner og idrettslag

Etterlatt inntrykk:

Sammen skaper det offenlige og frivilligheten; Stolte øyeblikk og bedre folkehelse

Kontaktinformasjon

Lene Byberg
Rådgiver Folkepulsen og paraidrett
Lene.Byberg@idrettsforbundet.no
477 553 01