Superlekene 612x373.jpg

Paraidrettsdager

Folkepulsen skal arrangere eller engasjere seg i lokale synlighets- og rekrutteringsarrangement for å hjelpe til i arbeidet med å rekruttere målgruppene til idrettslagene i Rogaland. Synlighets- og rekrutteringsarrangement er lavterskel paraidrettsdager hvor særidrettene kan rekruttere til de av deres idrettslag som har tilbud til målgruppene, eller som ønsker å starte opp med tilbud. Paraidrettsdagene er for målgruppene: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Noen paraidrettsdager driver vi selv, andre knytter vi oss til. Alle paraidrettsdagene er en super anledning til å prøve ut ulike idretter, og kanskje du finner en idrett som passer deg?

Paralympisk skoledag 

En aktivitetsdag hvor alle idrettene er tilrettelagt personer med syns- og/eller bevegelsesnedsettelse. Vi inviterer skoleklasser fra hele Rogaland i 4.-7. klasse. Kriteriet for å delta er at skolene har en eller flere elever med nedsatt funksjonevne i klassen. Enkeltdeltakere fra målgruppen i alle aldre kan også melde seg på sammen med en venninne/kompis. De siste årene har vi hatt med 12-15 forskjellige idretter og 200-250 deltakere.

Arrangementet er gratis og forgår i Nye Loen, Nærbø.

Dato for arrangement i 2022 er torsdag 6.oktober.

For mer info, ta kontakt med Lene Byberg på lene.byberg@idrettsforbundet.no

Superlekene

Fleridrettsarrangement for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for personer med utviklingshemming. Selve arrangementet er gratis. Det er kun kostnader i forbindelse med banketten på kvelden. Superlekene arrangeres både i Stavanger og på Haugalandet. 

Superlekene 2022 Stavanger 20-21.mai 

Superlekene 2022 Haugalandet 5-6.november

Superlekene Vinter Stavanger 2022 12.november

Mer informasjon og påmelding på Superlekene.no