Samarbeidspartnere

Kontantkassa.no er et spleiselag mellom lokale bidragsytere/kommuner. Disse er med:

Odd Bergs fond