Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OLYMPIATOPPEN SØRVEST

 612 x Alexander Blonz.jpg

Olympiatoppen Sørvest er ett av Olympiatoppens regionale kompetansesenter

Mål
Bidra til en optimalisering av særidrettenes talentutviklingsarbeid i tett samspill med Olympiatoppens regionale avdelinger.

Bidra til å utvikle og videreutvikle kompetanse om talentutvikling blant trenere i særforbund/idretter og regioner.

 

Olympiatoppen Sørvest har sitt kontor i Vikinghallen, Ytre Eiganesvei 30. 4022 Stavanger

 

  Olympiatoppen Sørvest-Norge  skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet.

  OLT organiserer et fagnettverk bestående av lege, idrettspsykolog, ernæringsekspertise og treningsveiledere utenholdenhet.

  Nettverket er tilgjengelig for prioriterte utøvere som går under definisjonen "Morgendagens toppidrettsutøvere".

  I tillegg etablerer OLT ulike tiltak rettet mot prioriterte idretter Toppidrett for funksjonshemmede (TIF), og unge utøvere.

  OLT har det idrettsfaglige ansvaret for tilbudet ved Talenter Mot Toppen (TMT) på St. Svithun vgs i Stavanger.

  OLT skal fungere som bindeledd mellom toppidrettsmiljøene i Rogaland.

  Les mer om Olympiatoppen her

  Følg Olympiatoppen SørVest på Facebook, Instagram og Twitter

  • Morten Eklund 
   Daglig leder 
   Mob: 918 63 834 mail: morten.eklund@olympiatoppen.no 

    

    

   Anne Østbø Frafjord
   Administrativ leder 

   Mob:93 03 20 41
   Mail: anneostbo.frafjord@idrettsforbundet.no

   Administrasjon, kommunikasjon-webansvarlig, økonomi, prosjektledelse, toppidrett og annen karriere 

    

   Anne Brit Skjæveland Sandberg 
   Fagkonsulent 

   Epost: annebrit.sandberg@olympiatoppen.no
   Mob: 922 72 550

   Talentansvarlig TMT, toppidrettselever St. Svithun vgs og Jåttå vgs. Trenerutdanning/trenerutvikling

    

    


   Sarah Louise Rung

   Fagkonsulent Paraidrett.
   Øke rekruttering til handicapidretten, framtidens paralympiere

   Mob: 97688727
   mail: SarahLouise.Rung@olympiatoppen.no

       Stian Rosnes
   Idrettsfysioterapeut

   Mob: 402 04 771
   Epost:Stian.rosnes@olympiatoppen.no

   Idrettsmedisinsk behandling
   Klikk her for å booke time til idrettsmedisinsk behandling

    

    

    

    

    

    

    

    


  Idrettselever ved St. Svitthun vgs

  TMT er en del av RIK sin strategi om å tilrettelegge for at ”Talenter velger Rogaland”. Dette er forankret i handlingsplan vedtatt på idrettskretstingene i 2010 og 2012. Hensikten er å bidra til å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere samt trener- og lederapparatet i Rogaland.

  RIK ønsker å bidra til å skape en helhetlig strategi også for toppidrett fra videregående skole til og med universitet/høyskole. Dette harmonerer med Rogaland fylkeskommune sin rolle som utviklingsaktør, og UiS sin ”Visjon 2040” hvor man ser for seg at antall studenter i Stavanger skal dobles fra dagens nivå.

  Det ble i 2011 inngått en intensjonsavtale om samarbeid mellom RIK og ledelsen ved UiS, hvor det blant annet TMT er vilje til å videreutvikle et ”fordelsprogram” for studenter som går inn under OLT sin definisjon av ”Morgendagens toppidrettsutøvere”.

   Talenter mot toppen (TMT) er et idrett og skolesamarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen og Rogaland Idrettskrets. Tilbudet retter seg mot morgendagens toppidrettsutøvere.

  Talentutvikler, i samarbeid med særkrets og særforbund, avgjør hvem som får tilbud om studieplass på Talenter Mot Toppen"og tilsetter de beste trenerkreftene det er mulig å oppdrive til elevene ved TMT på St. Svithun videregående skole.
  Morgendagens TMT-tilbud skal være et helhetlig og gjennomgående syn på tilrettelgegging for idrett og studier i Rogaland.

  - Olympiske mestere kommer ikke bare fra Oslo!

  Les mer om St. Svithun videregående skole`s tilbud - studiespesialisering med toppidrett

  Les brosjyren "Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita et eller annet sted i Rogaland" her

  Talentansvarlig

  Anne Brit Skjæveland Sandberg
  Mobil: 92 27 25 50
  Epost:AnneBrit.Sandberg@olympiatoppen.no


  Toppidrett 
  og studier
  Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen SørVest har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden. Utøvere søker opptak til studier ved UiS i henhold til ordinære frister. Opptakskravene er de samme for toppidrettsutøvere som for andre søkere. Dersom du ønsker å få tilrettelagt studier som toppidrettsutøver, ta kontakt med seniorrådgiver i utdanningsavdelingen Stig Selmer- Anderssen, stig.selmer-anderssen@uis.no innen 15. august for tilrettelegging.

  Studietilbud UiS, klikk her

  Les mer om toppidrett og studier på Olympiatoppen SørVest, 
  klikk her

  Kombiner jobb og utdanning
  UiS har et bredt tilbud innenfor kurs, etter- og videreutdanning som tilbys blant annet gjennom UiS Pluss og UiS IKT - Se her

Talenter mot toppen på facebook