Leder

Roar, Berit og Tage.png

Styreleder Roar Bogerud sammen med idrettspresident Berit Kjøll og ishockeypresident Tage Pettersen.

Stolt
Som leder av Norges største idrettskrets er jeg stolt hver dag! Stolt og glad over at vi er fleksible, innovative og dyktige påvirkere for enda mer og bedre fysisk aktivitet i Viken. Og aller mest stolt er jeg av den nye visjonen vår - Idretts- og aktivitetsglede for alle. Den kom som et forslag nedenfra, fra grasrota i Vikenidretten. Styret fanget opp ideen og la frem endringsforslaget for vårt eget ting. Og et modig kretsting valgte i juni at i Viken jobber vi for idretts- og aktivitetsglede for alle. Og vi følger opp visjonen på flere hold, eksempelvis gjennom utvidelse av Aktive lokalsamfunn, Aktiv på dagtid og Idretts- og aktivitetsråd.

Dette åpner for en ny og viktig retning når det gjelder prioriteringer og samarbeid, hvor idrettens kompetanse kan være med å bidra til aktiv identitet for alle, ikke bare de som allerede er medlemmer hos oss. Aktiv identitet skaper aktive liv, og dette har igjen betydning i lokalsamfunnet og opp mot folkehelsa. 

Samarbeid 
Viken idrettskrets har valgt FNs bærekraftsmål 17 – samarbeid - som vår metode, og også i 2022 har vi sett verdien av dette valget!

Idretten er en viktig samfunnsaktør som må ha et organisatorisk apparat som treffer alle forvaltningsnivå, også det regionale. NIFs overordnede nivå vil ikke klare å etablere dialog med det regionale, det samme med idrettsrådene som er designet for kommunal kontakt.

Idrettskretsen er idrettens stemme på det regionale nivået og fylkeskommunens største og viktigste samarbeidspartner blant den regionale frivilligheten. Idrettskretsen samhandler og samskaper med fylkeskommunen, dette gir uttelling i form av økt aktivitet ute i lokalsamfunnene.

Videre samhandler og samskaper idrettskretsen med øvrig frivillighet på det regionale nivået. Gode og etablerte regionale samarbeid skaper trygghet for fylkeskommunen med tanke på gjennomføring, kontroll, mangfold og inkludering.

Samhold
Etter en grundig prosess i hele organisasjonen er det landet at idrettskretsen inntil videre fortsetter som Viken. Vi vil savne én godt fungerende fylkeskommune, men vet at det gode samarbeidet tar vi med oss inn i tre nye fylkeskommuner. Og som leder er jeg glad for at vi har fått tillit til å fortsette arbeidet som Viken idrettskrets. Nettopp størrelsen gir oss ressurser og kompetanse som gjør oss robuste, fleksible og dyktige. Dette legger til rette for mer og bedre aktivitet i hele Viken.

Det viktigste

Det arbeidet som gjøres i idrettskretsen, idrettsrådene og særidrettene er viktig, men det viktigste er alt det fantastiske som skjer i alle idrettslagene i Viken hver eneste dag. Vi i Viken idrettskrets heier på alle dere som er ansatte og frivillige i idrettslagene våre!