Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er du vårt nye styremedlem?

Kikkert 612x373.jpg

Valgkomiteen til Rogaland Idrettskrets (RIK) har startet arbeidet med å rekruttere til verv i idrettskretsen for perioden 2020 - 2022. Er du vårt nye styremedlem?

 

Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i fylkets øverste idrettspolitiske organ. RIK er et selvstendig, frittstående og autonomt rettssubjekt. Eierskapet utgjøres av representantene på idrettskretstinget, som avholdes hvert andre år. Representantene på idrettskretstinget velges av idrettsrådene og særkretsene/-regionene i fylket.

Valgkomiteens mandat er å fremme kandidater til styreleder, nestleder og fem medlemmer samt to vararepresentanter.

I tillegg skal vi fremme forslag til kontrollkomiteen. Denne skal bestå av leder og to medlemmer samt to vararepresentanter.

Valgkomiteen ønsker å ivareta ulike forhold i tillegg til kompetanse og egenskaper:
Geografisk representasjon fra de ulike regionene i fylket, blanding av representanter fra særidretter/særkretser/regionsledd og idrettsråd. I tillegg skal kjønnsbalansen tilfredstille kravene til NIFs lov §2.4. Valgkomiteen er spesielt opptatt av at det neste styret også skal ha med ”ungdom” og/eller i det minste ”yngre voksne”.

Forslag til kandidater fremmes til valgkomiteen via styret i organisasjonsledd tilknyttet Rogaland (idrettslag, idrettsråd eller særkrets) innen 14. januar 2020.

Forslagene sendes til leder av valgkomiteen på epost:elisabeth.faret@studentensbeste.no


Med vennlig hilsen Valgkomiteen

Leder: Elisabeth Faret (Siddis Hockey)

Tlf. 95 00 33 39
Epost: elisabeth.faret@studentensbeste.no

Medlem: Asle Torland( Ogna Golfklubb)
Tlf. 45 63 10 99
Epost: asletorland@hotmail.com 

Medlem: Anne Askeland, (FK Haugesund)
Tlf. 95 94 59 08
Epost: anne.askeland@gmail.com

Varamedlem: An-Margitt Stendahl ( Stavanger Turnforening)
Tlf. 94 80 94 94
Epost: anm@standahl.no


Rogaland Idrettskrets avholder sitt 45. idrettskrets ting 24/4 - 25/4 i Haugesund, Scandic Maritim

Invitasjon, påmelding og fullmaktsskjema legges ut på idrettskretsens hjemmeside i januar 2020.

Påmelding til Rogaland Idrettskrets ting skjer elektronisk på kretsens hjemmeside. Link til påmelding aktiveres i januar.