Surf

Viktig å vite før årsmøte

Vi har samlet noen punkter å tenke gjennom i forberedelsene til årsmøte i idrettslaget.

Husk at du også kan være med oss på en kort digital gjennomgang førstkommende tirsdag 23. januar kl.19:30-20:30, som tar for seg det du må huske på i forberedelser og gjennomføring av årsmøte.

Gjennomføring av årsmøte

Årsmøter i idrettslag kan gjennomføres digitalt, fysisk eller hybrid alt etter hva medlemmene ønsker. Årsmøtet må gjennomføres innen utgangen av mars.

Les mer om årsmøter i Klubbguiden. Her finner du maler til hjelp for å planlegge gjennomføring av årsmøte.

Har idrettslaget vedtatt medlemskontingent for 2024?

Hvis nei, må idrettslaget vente med å sende ut medlemskontingenten til årsmøtet har vært avholdt.

Vedtak om medlemskontingent er en av årsmøtets lovpålagte oppgaver. Vi anbefaler at årsmøtet vedtar medlemskontingent for påfølgende år på årsmøtet i inneværende år. Dette blant annet for at idrettslaget skal kunne kreve inn medlemskontingent allerede i januar av nye medlemmer som ønsker å melde seg inn i idrettslaget. Disse vil da kunne få stemmerett og kunne være valgbare til idrettslagets årsmøte samme år. Nytt medlem må ha betalt medlemskontingent og vært medlem i minimum en måned før årsmøtet for å kunne ha stemmerett og være valgbar.

Nye idretter i idrettslaget?

Dersom idrettslaget har planer om å starte opp med nye idretter i år, må styret huske å ta dette opp som sak på årsmøtet.

Alle idrettslag må være oppdatert på idrettslagets lov

Idrettsstyret har vedtatt ny lovnorm for idrettslag. Legg merke til at enklere lovnorm, som var en prøveordning nå er avviklet. Dette er erstattet med terskel. Eventuelle endringer i styresammensetningen og/eller overgang til ny lovnorm, må vedtas på årsmøte. Det er mye god hjelp å finne i veilederen som hører til lovnormen. Denne finnes i linken nedenfor;

Mer informasjon om lovnormene finner du her