Bilde

Søk om Gullstipendet 2024

"Gullstipendet" deles ut til yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber i olympiske og paralympiske grener. "Gullstipendet" springer ut av Gullfondet, etablert av Norske Olympiavinneres klubb, «Gullklubben».

Stipendet skal være en inspirasjonskilde for mottakerne og gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, men uten at tildelingen skal skape et stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt.

Søknadsprosedyre

Søknad for Gullstipendet 2024 sendes inn ved å fylle ut elektronisk i skjema i lenken til høyre. Søknadsfrist for «Gullstipendet 2024» er tirsdag 6. februar 2024.

Gullstipendet

Gullstipendet skal være en inspirasjonskilde for mottakerne og gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, men uten at tildelingen skal skape et stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt. Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997, og deles inn i to hovedelementer:

 1. A) Gullstipendet

Stipendvinneren(e) mottar et stipend på kr 25 000.

 1. B) Treningsopphold på Olympiatoppen, Sognsvann i Oslo:

Stipendvinneren(e) får et opphold på Olympiatoppen med inntil 3 dagers varighet. Programmet legges opp i dialog med utøver og trener, med hensyn til hva som er hensiktsmessig for utøveren og mulig å få til fra Olympiatoppens side.

Kriterier for tildeling av Gullstipendet

Alle særforbund med olympiske og paralympiske grener mottar dette søknadsdokumentet. Gullklubben ber om at særforbundene videreformidler denne informasjonen om «Gullstipendet» til særkretser, idrettslag, klubber og andre aktuelle miljøer som kan ha aktuelle unge kandidater.

Særforbund, særkretser, idrettslag og klubber kan sende inn søknad om Gullstipend for unge aktuelle utøvere. Styret i Gullklubben har også anledning til å innstille aktuelle kandidater.

Følgende kriterier gjelder for utdeling av Gullstipendet:

 • Gullstipendet kan tildeles enkeltutøvere, klubber eller særskilte prosjekter tilknyttet olympiske og paralympiske særforbund.
 • Stipendet øremerkes yngre utøvere som kan være mulige deltakere i framtidige leker, og dermed ikke det som står nærmest i tid.
 • Kandidaten(e) skal ha utvist en målbevissthet og et ambisjonsnivå av spesiell karakter. Samtidig skal kandidaten(e) også ha utvist en nøktern og fair holdning til sin idrett og sitt eget miljø.
 • Kandidaten(e) skal kunne vise til dokumenterte resultater og/eller vist en framgang utover det vanlige innen sin disiplin.
 • Kandidaten(e) må kunne vise en langsiktighet og grundighet i sin satsning.
 • Stipendet kan kun mottas en gang.
 • Forslagsstiller må beskrive utøverens / klubbens «historie» som illustrerer det unike ved kandidaten(e) og dermed underbygger kandidaturet.

Vurdering av søknader og utdeling av stipend

En egen jury for Gullstipendet vurderer innkomne søknader og formidler til særforbundene hvem som er vinner av Gullstipendet. Utdeling av stipend (kr 25 000) vil skje i løpet av våren 2024 og treningsopphold på Olympiatoppen blir avtalt med vinneren.

Juryen består av følgende personer:

 • Cato Zahl Pedersen, styreleder i Gullkubben
 • Linda Cerup Simonsen, styremedlem Gullklubben
 • Jesper Saltvik Pedersen, styremedlem i Gullklubben
 • Kjartan Haugen, styremedlem i Gullklubben
 • Tore Øvrebø, toppidrettssjef – Olympiatoppen

Eventuelle spørsmål kan rettes til Cato Zahl Pedersen på 90613333 eller via e-post til gullklubben@outlook.com