SamRap

Samordnet rapportering

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til Norges idrettsforbund. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderåret.

Rapporteringsfrist er 30. april 2024.

Søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester er en del av samordnet rapportering.

Spørsmål rundt dette? Ta kontakt med oss på rogaland@idrettsforbundet.no