F.v. An-Magritt Stendahl, Neri Fisketjøn, Trond Nerdal, Marit Fjellanger Bøhm, Staale Grude Haaland, Oddvar Støle (vara), daglig leder Rune Røksund, Siri Ommedal. Ikke tilstede: Sandra Serine S. Pettersen og Ida Efteland (vara).
F.v. An-Magritt Stendahl, Neri Fisketjøn, Trond Nerdal, Marit Fjellanger Bøhm, Staale Grude Haaland, Oddvar Støle (vara), daglig leder Rune Røksund, Siri Ommedal. Ikke tilstede: Sandra Serine S. Pettersen og Ida Efteland (vara).

Nytt kretsstyre for perioden 2024-2026

Rogaland idrettskrets gjennomførte idrettskretsting lørdag 20. april i Stavanger.

Kretstinget ble innledet med hilsningstaler fra leder for regional-, kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune Unni Fuglestad, styremedlem i Norges idrettsforbund Elisabeth Faret, og ordfører i Stavanger kommune Sissel Knutsen Hegdal.

Tinget samlet nær 80 personer med representanter, gjester og observatører. Leder i idrettskretsen, Siri Ommedal, tok for seg noen sentrale hendelser og innsatsområder som har preget tingperioden, og ikke minst hva Rogalandsidretten skal ha søkelys på i tiden som kommer. Dirigent Asle Torland loste tingforsamlingen stødig gjennom forhandlingene, som ble avsluttet med valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite for perioden 2024-2026.

Styreleder takket avtroppende styremedlemmer for solid innsats; Torild Lende Fjermestad, Anders Myhra Nordin, Laila Nemeth, og Øyvind Ravnås Lundbakk (vara).

2.jpg

Det 47. idrettskretstinget avholdes på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

1.jpg

Konsentrasjon og siste forberedelser for Mari, Merete, Rune, Gjert, Wenche og Lene i administrasjonen før helgens begivenheter. PS! Vår Supersatser Petter er opptatt med Superlekene på Voss i helga.

3.jpg

Veldig kjekt med godt oppmøte på konferansen kvelden før kretstinget

4.jpg

 

5.jpg

Daglig leder og hobbytekniker for anledningen, Rune Røksund

6.jpg

Klubba er klar

8.jpg

Styreleder Siri Ommedal ønsker velkommen

9.jpg

Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal hilser til tingforsamlingen

RIK styret best.jpg

Nyvalgt styre poserer med daglig leder i strålende vårsol i Stavanger (to forfall på bildet)