Vi er Idrettens Hus
Vi er Idrettens Hus

Vi er Idrettens Hus

Rent fysisk ligger Idrettens Hus i Jåttåvågen. Bak en litt anonym inngangsdør på kortsiden av SR-Bank Arena. Men det er jo vi som er Idrettens Hus. Menneskene, kompetansen og fellesskapet.

Vi er ulike. Vi er fotball, vi er håndball, vi er region, vi er idrettskrets, vi er gym og turn. Og mere til. Vi er like. Med en felles visjon om idrettsglede for alle, jobber hver og en av oss for å bistå idrettslag og klubber i Rogaland slik at dere kan skape all den gode aktiviteten der ute. Vi utfyller hverandre. Det er i alle fall målet.

Samhandling, engasjement og faglig samarbeid er viktig for oss på Idrettens Hus, og dersom vi lykkes med dette, vil det komme idretten til gode. Her ønsker vi å bli enda bedre. I dag har denne kjekke gjengen vært samlet for å ta ytterligere steg mot å bli et kraftsenter for idretten i Rogaland. Vi ser frem til å fortsette innsatsen for å skape gode synergier internt, og utveksle drypp av erfaringer i tverridrettslige forum. Med dette ønsker vi å frembringe en merverdi for idrettslagene våre. Vi er gode hver for oss, og sterkere sammen.