Vi har samlet noen viktige punkter å merke seg dersom klubben har ansatte
Vi har samlet noen viktige punkter å merke seg dersom klubben har ansatte

Verdt å vite om arbeidsgiveransvar, lønn og honorar

Har idrettslaget ansatte? Hva innebærer det å ha arbeidsgiveransvar? Vi summerer opp de viktigste punktene klubben må huske på.

Norges idrettsforbund har utarbeidet gode råd og retningslinjer i henhold til gjeldene regelverk på dette med arbeidsgiveransvar. Her har vi samlet noen viktige punkter å merke seg dersom klubben har ansatte;

  • Klubben får arbeidsgiveransvar

Må følge sivil lov som arbeidsmiljøloven, ferieloven og evt. Lov om pensjon om kravene til OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er oppfylt.

NIF tilbyr et digitalt e-læringskurs på dette.

  • Ansettelse – midlertidig eller fast kontrakt?

Dette er regulert i arbeidsmiljøloven (AML § 14-9 (1) e). Hovedregelen er fast ansettelse, men idrettslagene kan velge å bruke AML §14-9 (1) e) som gir mulighet for å inngå midlertidig ansettelseskontrakt med dommere, utøvere, trener og ledere i idrettslaget.

KLIKK HER å få gode eksempler på ansettelseskontrakter i idretten, ved både faste og midlertidige kontrakter.

  • Lønn kontra honorar. Hva er forskjellen?

Honorar brukes når vedkommende er selvstendig oppdragstaker. Idrettslaget får da ikke arbeidsgiveransvar for vedkommende.

Dersom man inngår ansettelseskontrakt, utbetaler man lønn. Husk da at feriepenger alltid skal komme i tillegg til lønn. Det er ikke lov å eksemplelvis inkludere feriepengene i lønnen.

  • Pensjon – OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

KLIKK HER for å sjekke kriteriene for hvorvidt klubben er pålagt avtale om OTP for sine ansatte.