Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Under utarbeidelse: «Idretten vil – 2023-2027» - ny langtidsplan for norsk idrett

Her er innledende høring av nytt idrettspolitisk dokument, «Idretten vil», for perioden 2023 – 2027.

Utkast til ny langtidsplan for norsk idrett sendes nå ut på høring i organisasjonen.

Idrettsråd og særkretser i Rogaland som allerede nå ønsker å gi innspill til saken kan sende disse til rune.roksund@idrettsforbundet.no innen fredag 10. mars 2023.

Dokumentet bygger på nåsituasjonsbeskrivelse (denne finner du her) basert på innspill fra organisasjonen (spørreundersøkelse med svar fra 1300 idrettslag og innspillsmøter med sentrale ledd i norsk idrett), og diskusjoner i idrettsstyret.

Idrettskretser og særforbund skal avgi sine høringer innen 25. mars. En endelig versjon vil sendes ut til organisasjonen etter styrebehandling sammen med tingpapirene i starten av mai.