NIF_MEDIUM-8717 (1).png

RIK mener: Om fylkestingsvalget 2023

Samarbeidet med fylkeskommunen er både godt og viktig for idrettskretsen og vårt arbeid med å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland. I forbindelse med fylkestingsvalget 2023 tillater vi oss å mene noe om satsingsområder i vår samhandling fremover.