bilde

RIK mener: Idretten løser lokale utfordringer

I disse dager velger vi nye politikere til å styre landets kommuner og fylker. Folkehelse, integrering, idretts- og aktivitetstilbud, ungdomspolitikk, rus- og frafallsproblematikk og fattigdomsutfordringer er noen av sakene våre lokalpolitikere må arbeide med. Det er samtidig viktige temaer der idretten kan være en del av løsningen.