Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund og Tor Gjermund Eriksen i Norsk Tipping signerte en forlenget samarbeidsavtale for fire nye år under Idrettsgallaen på Hamar. Foto: Geir Owe Fredheim
Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund og Tor Gjermund Eriksen i Norsk Tipping signerte en forlenget samarbeidsavtale for fire nye år under Idrettsgallaen på Hamar. Foto: Geir Owe Fredheim

Ny avtale mellom Norsk Tipping og Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund har forlenget samarbeidsavtalen med Norsk Tipping for fire nye år. Avtalen har en økonomisk ramme på 57 millioner kroner i perioden 2023-2026.

– Vi er stolte av å være samarbeidspartner, og at vi forlenger og opprettholder en så viktig og langsiktig avtale med Norsk Tipping. Vår felles ambisjon er å synliggjøre og øke kunnskapen om Norsk Tipping og NIF sine viktige posisjoner i samfunnet og betydningen av norsk idrett gjennom gode fellesprosjekter, samt å utvikle NM-veka som arena for å vise hele bredden i norsk idrett. Nå ser jeg frem til fire nye spennende og innholdsrike år med Norsk Tipping som vår hovedsamarbeidspartner, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Partnerskapet har også en uttalt ambisjon om å styrke oppslutningen om den norske enerettsmodellen og samtidig synliggjøre Norsk Tippings rolle som den viktigste støttespilleren for idretten og frivilligheten.

– Vi har hatt en grundig evaluering av tilbakelagt avtaleperiode, et ryddig forhandlingsløp, en god prosess frem til signering. Den nye avtalen gjelder for fire år fra 2023 til 2026, og har en økonomisk ramme på 51 millioner med mulighet for å utløse 3 millioner kroner for hvert av de to siste årene i avtaleperioden, gitt at NIF har oppfylt noen kriterier, sier Rune Midthaug, leder for det kommersielle arbeidet i NIF.

I prosessen frem mot en ny avtale er det utviklet en modell som gir et overordnet blikk på partenes strategiske posisjon med tilhørende ambisjoner frem mot 2026. Nå jobber fagressurser fra både NIF og Norsk Tipping med å sette tydelige mål, prioritere aktiviteter og leveranser for 2023.

NT2.PNG

Avtalen gir også mulighet til ytterligere samarbeid innenfor områdene innovasjon og digitale utviklingsprosjekter.