Cyclist.jpg

Har idrettslaget vedtatt medlemskontingent for 2023?

Hvis svaret er nei, må idrettslaget vente med å sende ut medlemskontingenten til årsmøtet har vært avholdt.

Vedtak om medlemskontingent er en av årsmøtets lovpålagte oppgaver. Vi anbefaler at årsmøtet vedtar medlemskontingent for påfølgende år på årsmøtet i inneværende år.

Dette blant annet for at idrettslaget skal kunne kreve inn medlemskontingent allerede i januar av nye medlemmer som ønsker å melde seg inn i idrettslaget. Disse vil da kunne få stemmerett og kunne være valgbare til idrettslagets årsmøte samme år. Nytt medlem må ha betalt medlemskontingent og vært medlem i minimum en måned før årsmøtet for å kunne ha stemmerett og være valgbar.

Er medlemskontingenten for 2023 vedtatt og skal sendes ut via KlubbAdmin? Da finner du god informasjon på denne siden.