Julebilde

RIKs julehilsen: Du er mer enn god nok!

Tradisjon tro ser Rogaland idrettskrets (RIK) i takknemlighet både bak- og framover, nå like før inngangen til julehøytiden – i det så uendelig trygge og fredelige landet vårt her oppe i nord.

Idrettslagenes innskriving i manntall

Det skjedde i de dager, august 2023, da RIK kunne sette to streker under svaret på

medlemskapsutviklingen i idrettslagene fylket. Vi registrerte med glede at din innsats for at Rogalandsidretten bidro til at vi nådde målet om å ta tilbake de 11 000 medlemskapene vi tapte til pandemien i 2020. Du og alle de andre rundt om i de 569 idrettslagene i Rogaland har nå til sammen vært desidert best i landet. Per i dag teller vi 149 761 medlemskap, pluss bedriftsidretten, noe som er i overkant av 1 000 medlemskap i avvik fra tiden før pandemien.

Tusen takk til alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og lagledere med flere som gjorde dette «comebacket» mulig rundt om i de 569 idrettslagene i fylket vårt.

Vi må skape ledige rom i herberget – til alle

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Dette er en flott og meningsfull visjon å strekke seg etter. «Alle» inkluderer alle som vil være med i idretten. De som nå sliter med kontingenten, men også de som i dag står utenfor og vil inn.

Målet om «livslang idrettsglede» handler om at også voksne og eldre, som fortsatt ønsker å ha en plass i de sosiale felleskap idrettslagene er, også skal gis rom for å kunne drive fysisk aktivitet. I sum kan dette bidra til å skape flere små og store prestasjoner, og samtidig flere frivillige varme hender.

Sammen kan Rogalandsidretten ta mål av seg om å skape mer «innenforskap» og mindre «utenforskap».

Undrenes tid er ikke over

RIK finner daglig sin motivasjon i den styrken som ligger i alle de frivilliges vilje og evne til å tilrettelegge for felleskapene. Fordi du og de andre frivillige uegennyttig viser både vilje og evne til å skape aktivitet over hele fylket, året rundt.

De 18 idrettsrådene og 25 særkretser- og regioners medvirkning har også i 2023 vært avgjørende for de resultater den store norske idrettsbevegelsen som helhet presterer. At frivillige år ut og inn stiller opp, og tar på seg tillitsverv, for et enda større felleskap enn «idrettslaget i sitt hjerte» er ikke en selvfølge sett opp mot samfunnsutviklingen.

Vi tillater oss å takke dere alle på vegne av idrettslagene!

Takk til landshøvdingene i fylkeskommunen

Vi minnes et gammelt utsagn fra fylkeskommunen som sa; «Idrettens idrettspolitikk er fylkeskommunens idrettspolitikk. Hvem andre sin idrettspolitikk skulle det ellers være?».

Rogaland fylkeskommune er en langvarig, trofast og god samarbeidspartner for idretten i fylket. Både politisk og administrativt. Godt forankret i langsiktig regionalplan og de årlige handlingsplanene finner vi felles målsettinger som bidrar til å bedre rammevilkårene til alt i fra økt inkludering/integrering, anleggsprioriteringer, toppidrett, idrettsturisme/arrangementer og samhandlingen med RIK som paraplyorganisasjon.

Neste år ser vi fram til ferdigstilling av den nye regionalplanen for kultur, idrett og næring som vil være viktig for idretten i fylket helt til år 2035.

Ny yppersteprest for hele RIKet

Etter at idrettspresident Berit Kjøll ble takket av på idrettstinget i Bergen i juni 2023 var tiden inne for å slutte rekkene rundt Zaineb Al-Samarai som ny «yppersteprest» i idrettsforbundet. Sammen med styret og administrasjonen på Ullevål har RIK og de andre idrettskretsene gjennom året hatt mange gode dialoger om viktige idrettspolitiske saker til beste for hele idretten.

Vi ser fram til fortsettelsen i 2024.

Våre egne profetier

RIKs ansvar og rolle er definert i idrettsorganisasjonen. Vårt nyttårsforsett er vårt nye forslag til ny fireårsplan. Planen er nå lagt ut på høring på våre nettsider, og skal behandles på idrettskretstinget i Stavanger 20. april 2024.

Vårt hovedbudskap er, med utgangspunkt i norsk idretts nye strategidokument, er at «Vi vil fjerne barrierer til hinder for økt aktivitet og mangfold».

Dersom du skulle få nok av julemat, julefilmer, røkelse og myrra i romjula, og finner overskuddet, må du gjerne ta en titt på planforslaget. Men slapp helt av. Fristen for å komme med innspill er ikke før tirsdag 23. januar 2024.

Ta det nå først og fremst fullstendig med ro i julehøytiden. Fordi du fortjener det, og husk at du er mer enn god nok som du er!

RIKtig god jul og takk for det gamla!