Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger
Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger

Varsling i norsk idrett

Heldigvis går ting stort sett knirkefritt. Likevel skjer det noen ganger uønskede hendelser og ting som ikke er greit, i idretten som i samfunnet ellers.

At det jobbes godt mot vårt felles mål om idrettsglede for alle, er åpenbart hver dag på baner og i haller i fylket vårt. Det organiseres og legges til rette av ansvarlige, entusiastiske personer til det beste for medlemmene. Treninger, kamper, konkurranser og turneringer ruller og går ved hjelp av utallige frivillige - og en del ansatte – i idrettslagene rundtomkring.

Stort sett går ting knirkefritt. Likevel skjer det noen ganger uønskede hendelser og ting som ikke er greit, i idretten som i samfunnet ellers. I tilfeller hvor du eller noen du kjenner har opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om, kan det oppstå behov for råd og veiledning. Verktøyet MittVarsel er gratis og spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker, og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger.

I Rogaland idrettskrets har rådgiver Merete Nesvik håndtering av varselsaker som et av sine spesialfelt. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål du ikke finner svar på i ressurssidene til høyre. Vi kan gi deg veiledning og råd. Vi kan ikke ta imot varsler, men gi råd til hva du kan gjøre og være en støtte i prosessen.

Merete Nesvik
Merete Nesvik
Rådgiver