Petter H. Lindby
Petter H. Lindby

Petter er vår nye SUPER-satser!

Petter H. Lindby startet 15. august 2022 som rådgiver i Rogaland idrettskrets. Han skal jobbe med et 2-årig prosjekt kalt «SUPER-satsing».

Satsingen skal bidra til at flere mennesker med utviklingshemming blir mer fysisk aktive, får oppleve økt mestringsfølelse og bli en del av idrettsfamilien. SUPER-satsingen er et samarbeidsprosjekt mellom idrettskretsene i Agder, Rogaland og Vestland.

Petter kommer fra Ranso AS der han har jobbet som arbeidsleder/selger innenfor varig tilrettelagt arbeid. Han har også jobbet som arbeidsleder innenfor arbeidsforbedrende trening hos Allservice. Petter har blant annet vært støttekontakt for barn med Downs syndrom og fotballtrener for Røa Unified der ungdom med fysisk og psykisk handikap deltar.

Vi er svært glade for å ha Petter med på laget, og gleder oss til å følge utviklingen av denne spennende satsingen fremover!